สมาคมชั่งตวงวัดไทย โทร. 02 948 5703-6 โทรสาร 02 948 5707

สมาชิกสมาคมฯ

บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ในห้องแล๊ป เครื่องมือด้านการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

บริษัท ไอ.เอส. สเกลเซอร์วิส จำกัด บริษัท ไอ.เอส. สเกลเซอร์วิส จำกัด
จำหน่ายเครื่องชั่ง รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ทุกประเภท

บริษัท เวทเมททอล เชคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวทเมททอล เชคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เวทเมททอล เชคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มหานทีแลนด์ แอนด์ แฟคทอรี่ จำกัด

บริษัท บราโน เทค จำกัด บริษัท บราโน เทค จำกัด
บริษัท บราโน เทค จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เครื่องชั่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เครื่องชั่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เครื่องชั่ง

บริษัท วี ที เทพอำนวยสเกล จำกัด บริษัท วี ที เทพอำนวยสเกล จำกัด
บริษัท วี ที เทพอำนวยสเกล จำกัด

บริษัท เคเอ็มยู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เคเอ็มยู เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เคเอ็มยู เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอนโทรล จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เอนโทรล จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ เอนโทรล จำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เยนเนอรัล อีควิปเม้นท์ จำกัด บริษัท ยูนิเวอร์แซล เยนเนอรัล อีควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เยนเนอรัล อีควิปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอสทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอส.เค.วี สเกลเซอร์วิส จำกัด บริษัท เอส.เค.วี สเกลเซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอส.เค.วี สเกลเซอร์วิส จำกัด

บริษัท เคพีที แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด บริษัท เคพีที แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
บริษัท เคพีที แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด

บริษัท บางกอกโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บางกอกโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บางกอกโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พรีเมียร์เครื่องชั่ง จำกัด บริษัท พรีเมียร์เครื่องชั่ง จำกัด
บริษัท พรีเมียร์เครื่องชั่ง จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี. อิเล็กทรอนิกส์ สเกล เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี. อิเล็กทรอนิกส์ สเกล เซ็นเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี. อิเล็กทรอนิกส์ สเกล เซ็นเตอร์

บริษัท กิโลไทย จำกัด บริษัท กิโลไทย จำกัด
บริษัท กิโลไทย จำกัด

บริษัท ดิจิตอลสเกลแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ดิจิตอลสเกลแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดิจิตอลสเกลแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท  เทคนิเคิล แอ๊ดวานซ์(1995) จำกัด บริษัท เทคนิเคิล แอ๊ดวานซ์(1995) จำกัด
บริษัท เทคนิเคิล แอ๊ดวานซ์(1995) จำกัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด