สมาคมชั่งตวงวัดไทย โทร. 02 948 5703-6 โทรสาร 02 948 5707

สมาคมชั่งตวงวัดไทย

Select image to upload:

ข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ

ฉบับร่าง - ประกาศสำนักงานชั่งตวงวัด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนัก พ.ศ ๒๕๕๙ ฉบับร่าง - ประกาศสำนักงานชั่งตวงวัด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนัก พ.ศ ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป

ฉบับร่าง - ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถอน ทำาลาย หรือทำให้เสียหาย เครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้ และเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับร่าง - ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถอน ทำาลาย หรือทำให้เสียหาย เครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้ และเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การขออนุญาตถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายเครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมายหรือ สิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อตามมาตรา ๕๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ...

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบธนาคาร การชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบธนาคาร
ตามที่ กรมการค้าภายในมีนโยบายให้สำนักชั่งตวงวัด รับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบบัญชีธนาคาร (Bill payment ) เพื่อให้รับรองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้การรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

เว็บบอร์ด

  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
ใครมีเว็ปดีๆแนะนำมั๊ย
โดย : nongdeerza111   เมื่อ : 2018-07-02 10:21:37
738
0
น้ำหนักที่ได้จากเครื่องชั่ง ส่งเข้าโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีไปใช้งานต่อ โปรแกรมต้องมาขึ
โดย : supranee   เมื่อ : 2017-07-11 12:46:01
1346
0
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ สมาคมชั่งตวงวัดไทยออนไลน์.com
โดย : samboo24   เมื่อ : 2017-06-20 18:27:16
1447
1
สอบถามมาตรากฎหมายเกี่ยวกับการ calibrate เครื่องชั่ง
โดย : Thanks   เมื่อ : 2017-04-04 10:42:48
937
0
ชั่งออกจากด้านศุลกากรแล้ว หลังจากนั้นต้องนำเครื่องชั่งให้สำนักชั่ง ตวขอใบอนุญาตนำเครื่
โดย : Inkzeza64   เมื่อ : 2016-12-12 16:14:59
733
0
ด่วนมาก! ขอเชิญร่วมสนทนากับผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานเครื่องชั่ง เรื่อง "โปรแกรมเครื่องชั่
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2016-11-29 20:14:45
1194
0
ร้องเรียนการวัดขนาดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
โดย : puckkawat   เมื่อ : 2016-11-04 11:22:13
749
0
ตั้งใหม่ ใครมีหนังสือแบบนี้ ขายหรือหาดาวน์โหลดได้ที่ไหน
โดย : susu032   เมื่อ : 2016-09-23 21:03:28
902
1
ใครมีหนังสือแบบนี้ ขายหรือหาดาวน์โหลดได้ที่ไหน
โดย : susu032   เมื่อ : 2016-09-23 20:56:09
758
1
วิธีการโกง ตาชั่งของแม่ค้า ตลาด
โดย : 2014baza   เมื่อ : 2016-08-02 10:59:18
1079
0